Stále platí príbeh o 3 grošoch?

Agentúra v roku 2022 realizuje projekt „Stále platí príbeh o 3 grošoch?“ pre cieľovú skupinu seniorov a ľudí s zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom je zlepšenie finančnej gramotnosti tak, aby zraniteľná cieľová skupina nepodľahla klamlivej reklame ľahko dostupných nevýhodných ponúk finančného trhu a tzv. „šmejdom“ v duchu zásady lepšia je prevencia ako liečba. Zlepšením finančnej gramotnosti bude cieľová skupina nielen odolná voči možným nástrahám nevýhodných rozhodnutí, ale aj nositeľom princípov finančnej gramotnosti vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí.

Počas trvania projektu (do marca 2023) sa uskutoční 5 seminárov, kde sa budú spájať prednášky s diskusiu, zážitkovým učením. Účastníci budú do určitej miery spoluautori programu, pretože lektor bude pružne prispôsobovať obsah vzdelávania ich potrebám. Súčasťou bude aj individuálne poradenstvo na vyžiadanie.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

 

Vyhľadávanie

Ďakujeme