Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu „Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie“ je pokračovať v niekoľkoročnej spolupráci s cieľovou skupinou ľudí s duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím a napriek obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnych pandemických opatrení zapojiť ich do spoločenského života v kontexte celoživotného vzdelávania.

Projekt je plánovaný na druhý polrok 2021 a okrem mäkkých zručností sa zameria na ich implementáciu v rôznych situáciách. Už sme absolvovali návštevu lekárne Červený rak, objednávanie jedla v reštaurácii so spoločenskou konverzáciou, výhody a nevýhody sms a e-mailovej komunikácie.

Písomná komunikácia formou rukou písaných listov je príležitosťou vrátiť sa ku „klasike“ a venovať adresátovi svoju energiu a invenciu osobným prejavom. Tešíme sa na spätnú väzbu. Okrem toho nás čakajú ďalšie výzvy.

Projekt finančne podporila mestská časť Bratislava – Staré mesto zmluvou č. 340/21. Za finančnú pomoc ďakujeme.

Vyhľadávanie

Ďakujeme