Dobšinského tvorivé dielne

„Dobšinského tvorivé dielne“

realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

Zámerom projektu je formou tvorivých dielní pripomenúť reprezentatívne dielo slovenskej folkloristiky z pera Pavla Dobšinského.

Do konca roka 2015 uskutočníme celkom 8 tvorivých dielní, z ktorých každá bude tematicky zameraná na jednu vybranú klasickú rozprávku. Počas dielní sa účastníci aktívne zapoja do tvorby atmosféry, do zasadenie príbehu do konkrétneho obdobia a pripomenutia si kultúrnych tradícií, do dotvárania kostýmov, deja a pod. Každú dielňu pripraví a povedie skúsená moderátorka/moderátor. Cieľom projektu je medzigeneračne zapojiť rodiny prostredníctvom kultúrneho odkazu a vytvoriť podmienky aj pre rodiny so zdravotne postihnutým členom.

Vyhľadávanie

Ďakujeme