Kultúrne do spoločnosti!

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou tak, aby sa im neformálnym vzdelávaním sprístupnila príležitosť na nácvik/posilnenie mäkkých zručností potrebných na zlepšenie dostupnosti ku kultúre a ich integrácii.

Cieľom projektu je uskutočniť v každom mesiaci 2 neformálne vzdelávacie aktivity -   jedno stretnutie v mesiaci bude zamerané na mäkké zručnosti, druhé ako tvorivé dielne na prepojenie získaných zručností/schopností v procese kultúrnej tvorby, komunikácii v skupine, umeleckom sebavyjadrení (maľba, kresba a pod.) 

Projekt "Kultúrne do spoločnosti!" podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na rok 2016.

Vyhľadávanie

Ďakujeme