Nízkoprahové komunitné stretnutia pre ľudí s duševnými poruchami

Projekt "Nízkoprahové komunitné stretnutia pre ľudí s duševnými poruchami"

Hlavným cieľom projektu: je skupinová sociálna práca formou pravidelných mesačných stretnutí, ktorú navštevujú ľudia s duševnou poruchou alebo emočným a psychickým dyskomfortom. Komunita poskytuje sociálnym klientom pocit bezpečia, priestor pre sebarealizáciu, nadväzovanie nových sociálnych kontaktov v prostredí. Každé stretnutie má svoju samostatnú tému, na ktorej sa účastníci vopred dohodnú, čím sa stávajú aktívnymi spoluautormi komunít. Financovanie projektu: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. 

Vyhľadávanie

Ďakujeme