Naše krehké vzťahy

V Zamestnaneckom grantovom programe ČSOB Nadácie agentúra do júla 2016 realizuje projekt "Naše krehké vzťahy". Cieľom projektu je pravidelnými aktivitami (vždy 2 stretnutia v mesiaci) posilniť zručnosti ľudí s duševnou poruchou potrebné na ich sociálnu a pracovnú integráciu - s dôrazom na prepojenie a striedanie mäkkých zručností a športových aktivít.

 

Vyhľadávanie

Ďakujeme