Kultúra na jedálnom lístku – Staré prešporácke recepty

Agentúra v roku 2023 realizuje projekt Kultúra na jedálnom lístku – Staré prešporácke recepty.

Hlavným cieľom projektu je kontinuálne pokračovať v spolupráci s cieľovou skupinou ľudí so zdravotným postihnutím formou tréningu mäkkých zručností a ich uplatnení v rôznych situáciách a prostrediach. S cieľovou skupinou bude spolupracovať skúsený lektor.

Uskutočníme celkom 6 stretnutí, počas ktorých navštívime antikvariát, návštevu historického centra Bratislavy, navštívime Mestské múzeum s cieľom pripomenúť si z rôznych zdrojov staré recepty typické pre túto lokalitu. Súčasťou projektu bude aj zapojenie rodinných príslušníkov pri vyhľadávaní starých rodinných receptov a iné dostupné zdroje.

Vyvrcholením projektu bude burza získaných receptov, kulinárskych informácií, kuchárskych kníh či ručne písaných receptov, záverečné stolovanie s ochutnávkou, spojené s rozprávaním príbehov a rozhovormi.

Projekt prepája oblasť vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúry s miestnymi tradíciami, využíva lokálne zdroje, posilňuje komunitu a miestnu identitu.

Tento projekt finančne pospoeila mestská časť Bratislava – Staré mesto.

 

Vyhľadávanie

Ďakujeme