Je to za nami?

Projekt: "Je to za nami?"

Sociálni poradcovia poskytujú v roku 2015 špecializované sociálne poradenstvo v dlhodobom programe "Je to za nami?" pre rodiny so zdravotne postihnutým členom, pre občanov znevýhodnených na trhu práce, pre ľudí trpiacich duševnou poruchou alebo psychickým dyskomfortom. Financovanie programu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

Vyhľadávanie

Ďakujeme