Deň Country na Nivách

Projekt  Deň Country na Nivách

V sobotu 13. 9. 2014 sa v Spoločenskom dome Nivy uskutočnil Deň Country na Nivách pre všetky deti a všetky vekové kategórie, ktorý finančne podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v grantovom programe PPP a voľný čas. Za finančnú pomoc ďakujú deti a ich rodičia.

Vyhľadávanie

Ďakujeme