Bratislava a my v nej

Projekt podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zapojí cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím do niekoľkomesačného procesu spoznávania histórie a súčasnosti Bratislavy. Pridanou hodnotou je samostatné spracovanie 9 tém cieľovou skupinou, čím sa posilnia nielen jej vedomosti, ale aj prezentačné zručnosti v neohrozujúcom prostredí skupiny ľudí, ktorá sa pozná a nadväzuje na predchádzajúce komunitné stretnutia.

Vyhľadávanie

Ďakujeme