O NÁS

Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá vznikla 28. 12. 2000 pod registračným číslom OVVS-758/29/2000-NO. Agentúra nepodporuje činnosť žiadnej politickej strany či politického hnutia.

Skrátený názov: Autisti n.o.

Druhy všeobecne prospešných služieb:

  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

 

 

 

          

Vyhľadávanie

Ďakujeme