Aktuálne projekty

Kultúrne do spoločnosti!

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou tak, aby sa im neformálnym vzdelávaním sprístupnila príležitosť na nácvik/posilnenie mäkkých zručností potrebných na zlepšenie dostupnosti ku kultúre a ich integrácii. Cieľom projektu je uskutočniť v každom mesiaci 2 neformálne vzdelávacie aktivity -   jedno stretnutie...

Bratislava a my v nej

Projekt podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zapojí cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím do niekoľkomesačného procesu spoznávania histórie a súčasnosti Bratislavy. Pridanou hodnotou je samostatné spracovanie 9 tém cieľovou skupinou, čím sa posilnia nielen jej vedomosti, ale aj...

Vyhľadávanie

Ďakujeme