Aktuálne projekty

Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu „Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie“ je pokračovať v niekoľkoročnej spolupráci s cieľovou skupinou ľudí s duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím a napriek obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnych pandemických opatrení zapojiť ich do spoločenského života v kontexte celoživotného...

Vyhľadávanie

Ďakujeme